Het valt niet te ontkennen: de wereld om ons heen verandert in rap tempo. Maar ondertussen is veel, zo niet alles om ons heen nog steeds zoals het altijd was. Ook bij de inrichting van ons land worden nog vaak dezelfde, traditionele keuzes gemaakt. Het is tijd om écht verder te denken en écht verder te doen!

De mens
Juist deze context maakt dat wij ons vak nóg leuker vinden dan we dat altijd al vonden. Omdat ons vak, wanneer je het goed doet, ook écht het verschil maakt. Het verschil voor diegene voor wie we het allemaal doen: de mens. De mensen bij onze opdrachtgevers, onze collega’s en de inwoners van de stad, de wijk of het dorp. Wij doen het voor jou.

Anders denken
In een wereld vol complexe vraagstukken hebben we overheden, ondernemers, woningcorporaties en andere initiatiefnemers nodig die opstaan voor verandering. Maar dingen veranderen, dat kan niemand alleen. Daar is onze eigenwijze kijk voor nodig. Wij helpen al deze partijen bij het nemen van de belangrijke besluiten door samen de strategie te bepalen, een plan te maken en onze leefomgeving verder te ontwikkelen. Wij zijn het verbindende element tussen die grote wereld met al haar veranderingen en de mens; de inwoner.

Durven doen
Wij gaan naast instanties en burgers staan, vragen door en trekken de stoute schoenen aan. We durven de wethouder te vertellen dat er een betere aanpak is. We durven inwoners te vertellen dat ze constructiever moeten bijdragen aan de ontwikkeling van hun wijk. We durven een ondernemer te vertellen dat zijn plan niet haalbaar is. We vertellen ze dit niet alleen, maar dóen er ook wat aan! We pakken die handschoen samen met jullie op. Want ruimtemaken, dat dóe je samen.

Met karakter
In de afgelopen twaalf jaar is BEECKK gegroeid naar een club met een eigen cultuur waar resultaat en werkplezier centraal staan. Onze teams in Eindhoven, Rotterdam en Arnhem verbinden en helpen bij het nemen van besluiten in complexe ruimtelijke vraagstukken. En dat doen we op onze eigen wijze; transparant, dichtbij, rechttoe rechtaan, met de borst vooruit en met een grote glimlach.

BEECKK – Ruimtemaken met karakter