Janneke Rutten

Bewustmaker

Hoe de omgeving bewust en onbewust wordt ervaren resulteert in verschillend gedrag van de voorbijganger. De omgeving is niet alleen wanneer men zich buiten in een woonwijk bevindt, maar ook de ruimtes in een gebouw, de route naar een plek, en zelfs de sociale contacten die iemand heeft. Wanneer iemand zijn of haar omgeving als aantrekkelijk ervaart en zich op zijn of haar gemakt voelt, zal iemand eerder op ontdekking gaan. Iemand wordt onbewust gemotiveerd om meer te bewegen en om anderen te ontmoeten.

Als projectleider verplaats ik me in de (toekomstige) gebruiker, waarbij ik rekening houd met zijn of haar bewuste en onbewuste beleving van deze omgeving. Door te luisteren naar de verhalen van omwonenden en alle informatie op een rijtje te zetten worden de knelpunten en sterke punten pas zichtbaar gemaakt en kan ik hiermee aan de slag!

Door mijn studiekennis vanuit bouwkunde, data-analyse en de omgevingspsychologie benader ik projecten met een interdisciplinaire kijk op het geheel. Laten we gezamenlijk bewuster omgaan met onze omgeving en de sterke punten benadrukken!