De BEECKK-Werkwijze

Wij helpen overheden met het maken van de juiste keuzes in complexe ruimtelijke vraagstukken. Dat doen we via de BEECKK werkwijze, die bestaat uit de volgende drie fases:

GOED VOORBEREIDEN
We beginnen bij het eindresultaat voor ogen en denken terug. We maken met de opdrachtgever afspraken over samenwerking, verantwoordelijkheden, doelen en middelen.
GOED FASEREN
Om het process overzichtelijk te maken delen we het op in fasen. Iedere faseheeft aan het einde een go/no-go besluit met eventueel een aanpak voor de volgende fase.
GOED BESLUITEN
We werken toe naar een kwalitatief, helder en goed onderbouwd besluit. Daarbij werken we volgens de zes elementen van Good Decision Making.