12 november 2019

Nieuwe uitdagingen in Sliedrecht

Koen en Jasper staan aan het roer voor twee nieuwe projecten in de gemeente Sliedrecht. De komende periode richten wij ons op duurzame energieopwekking op maatschappelijk vastgoed en huisvesting van de gemeenteraad.

Zwembad De Lockhorst

Voor het zwembad De Lockhorst moet er een besluit genomen worden over het plaatsen van zonnepanelen op het dak. Dit moet op korte termijn gebeuren vanwege de subsidiebeschikking van de zonnepanelen. Het plaatsen van zonnepanelen heeft echter consequenties voor het onderhoud aan het pand dat de komende jaren gepland staat. Wij zorgen ervoor dat het college een voorstel krijgt waarin de consequenties duidelijk zijn zodat het een goed besluit kan nemen.

Raadzaal

Het oude raadhuis, een monumentaal pand in gemeentelijk bezit, wordt tot op heden gebruikt door de gemeenteraad. ​Het is de vraag of dit zo moet blijven of dat de gemeenteraad elders wordt gehuisvest. Eerder is door de raad besloten dat er aanpassingen aan de raadzaal nodig zijn als men daar blijft vergaderen. Voor de huisvesting van de raad (en de toekomst van het raadhuis) zijn een aantal scenario’s uitgezocht. Onze opdracht is nu om alle scenario’s verder uit te werken, inclusief financiële uitgangspunten. Hiermee adviseren we het college en de raad.

Twee nieuwe projecten met maatschappelijk vastgoed, een leuke nieuwe uitdaging!