Nathan Pfeyffer

Strategiemaker

Het is in gebiedsontwikkelingsprojecten een enorme klus om van initiatief naar een concreet resultaat te komen. Ik zie in de praktijk dat projectteams vastlopen in details, ambities niet goed afwegen en verdwalen in de waan van de dag. Het is mijn doel om te zorgen dat gebiedsontwikkelingsprocessen behapbaar worden. Dit doe ik graag met elkaar, met goed voorwerk en met een visie voor langere termijn.