SLIMME MOBILITEIT

Slimme MOBILITEIT

MAATSCHAPPELIJKE OPGAVE

De groeiende mobiliteitsvraag kunnen we vanwege de benodigde ruimteclaim en de milieudruk niet meer opvangen met meer asfalt en meer auto’s. Hoe zorgen we er toch voor dat steden en dorpen ook in de toekomst bereikbaar, toegankelijk en leefbaar blijven en hoe zorgen we ervoor dat mobiliteit gezonder en veiliger wordt? Wat ons betreft komt de mobiliteitstransitie namelijk pas echt van de grond wanneer er goede alternatieven voor de auto beschikbaar zijn.

ONZE OPLOSSING

In de mobiliteitstransitie is het noodzakelijk dat meerdere overheden op  regionaal niveau samenwerken. We zorgen voor bestuursconvenanten tussen deze partijen én vertalen deze naar concrete projecten. Wij helpen provincies en gemeenten met een pragmatische aanpak die zorgt voor zichtbare resultaten op straat. Met een positief verhaal stimuleren wij mensen en ondernemers de auto vaker te laten staan.