De gezonde stad

De gezonde stad

Maatschappelijke opgave

De ruimte om ons heen heeft grote invloed op hoe we wonen en werken, maar ook op hoe we ons voelen en gedragen én op onze mentale en fysieke gezondheid. Gezondheid als een verbindende factor zien tussen verschillende opgaven biedt kansen voor de positieve ontwikkeling van steden, dorpen en wijken.

ONZE OPLOSSING

Gemeenten worden door de komst van de Omgevingswet uitgedaagd om integraler te kijken naar het ruimtelijk domein. Thema’s als leefbaarheid, gezondheid en veerkracht komen in steeds meer visies te staan, maar worden nog onvoldoende geconcretiseerd. Vanuit onze onafhankelijke rol en integrale blik helpen wij gemeenten om abstracte visies te vertalen naar programma’s en projecten. Wij zorgen voor de verbinding tussen de verschillende partijen en het opzetten van nieuwe samenwerkingen.