KANSRIJK LANDELIJK GEBIED

KANSRIJK LANDELIJK GEBIED

Maatschappelijke opgave

Schaalvergroting in de landbouw, een groeiend aantal leegstaande boerderijen, het wegvallen van subsidies voor natuurbeheer en landschapsontwikkeling: het landelijk gebied verandert en vraagt om een nieuwe invulling. De veranderingen in het landelijk gebied bieden ook kansen om ruimtelijke opgaven (klimaatadaptatie, energietransitie, natuurontwikkeling, voedseltransitie) een plek te geven.

ONZE OPLOSSING

Er ontstaat nu ruimte in het landelijk gebied, maar tegelijkertijd is er van alle kanten druk op deze ruimte. Een weloverwogen besluit over de invulling is op korte termijn nodig. Het landelijk gebied is een nieuw speelveld, waarop wij gemeenten helpen met pionieren. We koppelen de keukentafel van de boer aan de beleidstafel van gemeente en provincie. Met als doel dat de gemeente de juiste keuzes maakt en de spelers handelingsperspectief geeft.