Duurzame energie

duurzame energie

MAATSCHAPPELIJKE OPGAVE

In de afgelopen jaren heeft de energieopgave zich verplaatst van vergadertafels en beleidsplannen naar de echte wereld. De urgentie van de energietransitie wordt door meer en meer mensen gevoeld. Energiearmoede maakt van de energietransitie niet langer een (puur) ruimtelijke, maar juist ook een sociale opgave. We moeten er samen voor zorgen dat iedereen toegang heeft tot schone en betaalbare energie, nu en in de toekomst. De klimaatdoelen lijken ver weg, maar de energietransitie gebeurt nú.

Onze oplossing

Voor het tegengaan van klimaatverandering en energiearmoede zijn (inter)nationale afspraken gemaakt, maar gemeenten zijn voor de uitvoering aan zet. Zij merken dat de opgave steeds complexer wordt en zien het draagvlak afnemen. Het lukt ons echter toch om samen met gemeenten  de abstracte doelstellingen om te zetten in een concreet resultaat. Ons uitgangspunt is namelijk om met energieprojecten altijd te werken aan méér dan alleen duurzame opwek. Met de juiste instelling bieden energieprojecten oplossingen voor stikstof, natuurontwikkeling en netcongestie. Zo zetten wij de energietransitie in als vliegwiel voor een heleboel andere opgaven.