DUURZAME WOONGEBIEDEN

DUURZAME WOONGEBIEDEN

Maatschappelijke opgave

Nederland zit in een wooncrisis. Onvoldoende aanbod van woningen, te weinig capaciteit om een inhaalslag te maken en hogere bouwkosten hebben tot een enorme stijging van de huizenprijzen geleid. Dat heeft sociale gevolgen, zo is het bijvoorbeeld moeilijk voor starters een woning te kopen, waardoor jongeren langer thuis blijven wonen.

Onze oplossing

De woningbouwopgave ligt voornamelijk bij gemeenten en provincies. De meeste gemeenten zoeken naar manieren om de al geplande woningbouwproductie (harde en zachte plancapaciteit) versneld te realiseren. Wij zorgen dat woningbouwprojecten snel en soepel lopen door te sturen op efficiënte besluitvorming. En wij helpen gemeenten met inzicht en grip op hun woningbouwprogramma en verbetering van hun projectorganisaties.