PARTICIPatie en belangenafweging

PARTICIPATIE EN BELANGENAFWEGING

MAATSCHAPPELIJKE OPGAVE

Wij zorgen ervoor dat inwoners en andere partijen op de juiste manier een rol krijgen in het proces. We zien het als onze taak goed uit te leggen hoe dat proces eruit ziet. Op die manier werken we aan goede resultaten in onze projecten en investeren we in een betere relatie tussen overheid en samenleving. 

ONZE OPLOSSING

Er gebeurt heel veel in Nederland. Steeds meer en grotere opgaves vragen om een plek in de toch al beperkte ruimte. De taak van de overheid is deze opgaves in samenhang te bekijken én in contact zijn met de samenleving om deze opgaves aan te pakken. Tegelijkertijd merken we dat er tussen samenleving en overheid een groeiende kloof is ontstaan. De drempels van onbegrip en zelfs wantrouwen moeten weggenomen worden voor een goede samenwerking.