15 oktober 2020

Arnhem gaat voor woningbouwversnelling

Arnhem heeft grote ambities op het gebied van woningbouwversnelling. Deze ambities zijn vastgelegd in de woondeal die op 4 maart jl. werd ondertekend door de gemeente samen met Het Rijk, de provincie Gelderland en 17 andere gemeenten. Het doel van deze deal? Afspraken maken om samen snel meer woningen te bouwen in de regio Arnhem-Nijmegen. Tot 2025 moeten er 20.000 woningen bijkomen. Op de lange termijn zelfs 50.000 tot 60.000. In Arnhem wordt hard gewerkt om deze doelstellingen te behalen. Margreet Kaemingk en Kirsten van Rijen, werkzaam bij de gemeente Arnhem vertellen hierover.

De regio Arnhem- Nijmegen
De afgelopen jaren is de regio als geheel en de steden Arnhem en Nijmegen in het bijzonder, snel gegroeid. De prognoses tot 2030 en 2040 laten zien dat deze groei doorzet en dat de woningtekorten oplopen. Margreet Kaemingk en Kirsten van Rijen van de gemeente Arnhem en betrokken bij deze woondeal, beamen dat. Kaemingk: “Jarenlang is geroepen dat er een overschot zou zijn op de woningmarkt, je ziet dat er nu een paradigmashift heeft plaatsgevonden en we met elkaar inzien  dat er juist een tekort is”. De woondeal heeft geholpen om de groei van het aantal woningen hoog op de agenda te zetten, de urgentie is nu regionaal opgepakt en partijen staan voor de gezamenlijke opgave om meer woningen de bouwen. In de gemeente Arnhem komen er tot 2030 zo’n 8.000 woningen bij, in de periode 2030-2040 moeten er nogmaals 8.000 woningen bij komen. Het doel is om te bouwen voor alle doelgroepen. Driejaarlijks vindt er een analyse plaats naar de behoefte van de woningen. De strategie is om bestaande locaties te versnellen waar mogelijk. Kaemingk en Van Rijen geven aan dat de doelstelling van 2030 gehaald gaat worden en dat er nu ingezet wordt op het plannen van 30% extra zodat de 8.000 beloofde woningen zeker behaald wordt.

Duurzaam bouwen
In de afgelopen jaren is er al veel gebouwd in Arnhem, hierbij zijn vooral locaties getransformeerd en is er gebouwd in het ‘weiland’, zoals Van Rijen dat noemt, “We komen nu toe aan binnenstedelijk bouwen. Het vinden van locaties om te bouwen is daardoor lastiger. Wat gemakkelijk gaat is vaak al gebeurd, zo zijn veel kantoorgebouwen al getransformeerd tot wooneenheden. Daarbij wil je niet alles volbouwen en wil je groene zones rondom de steden in stand houden. Wat nu overblijft zijn de lastige locaties, zoals bijvoorbeeld het rangeerterrein omvormen tot woongebied”. De woondeal richt zich ook op het duurzaam bouwen: “in de nieuwe woningbouwplannen spannen partijen zich in om minimaal 25% circulair te laten ontwikkelen. Vanaf 2030 wil de regio minimaal 50% circulair bouwen”.

Tips uit Arnhem
Kaemingk en Van Rijen geven aan dat de trekkracht die uitgaat van het gezamenlijk formuleren van een ambitie hun enorm heeft geholpen. Er zijn directer lijntjes met andere overheden, zoals het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en dat helpt. “Ook als er andere zaken aan de hand zijn, zoals bijvoorbeeld de stikstofproblematiek, is het fijn als de lijntjes kort zijn. De urgentie om een oplossing te bedenken is groter”, aldus Kaemingk. Kaemingk en Van Rijen hebben als tip voor andere gemeenten om “het kan wel principe” te hanteren, door vanuit creativiteit naar oplossingen zoeken heeft hen enorm geholpen.

De woondeal van Arnhem-Nijmegen vind je hier.
Wil je meer weten? Neem dan contact op met Jurjen of Wieteke

Margreet Kaemingk

Kirsten van Rijen