Beleid vrijkomende agrarische bebouwing

AANLEIDING

In de gemeente Montfoort is het aantal agrarische bedrijven, en dan met name melkveehouders, sinds 2010 met bijna een kwart afgenomen. Dit past bij de provinciale en landelijke trend. Steeds meer agrariërs stoppen en de locatie met stallen komt leeg te staan in de vorm van vrijkomende agrarische bebouwing (VAB). De gemeente en provincie willen een VAB-visie als kader om met deze ontwikkeling om te gaan. Deze visie moet als voorbeeld dienen voor andere gemeenten in Utrecht.

Belang

Er is veel gaande in de agrarische sector op dit moment. Gebrek aan opvolgers, regeldruk en steeds kleinere marges zorgen voor veel stoppende boeren en schaalvergroting. Deze ontwikkelingen zijn gestart sinds de eerste grenzen aan de schaalvergroting van de landbouw zijn bereikt en krijgen de laatste jaren steeds meer aandacht. Wat er met de vrijkomende locaties gebeurt leidt tot lastige dilemma’s. De gemeente wil verrommeling en ondermijnende activiteiten voorkomen, een goed verdienmodel faciliteren, maar ook de kwaliteit van het buitengebied waarborgen. Dit alles op een manier waarbij niet ieder initiatief ad-hoc behandeld hoeft te worden.

CENTRALE VRAAG

Hoe kan de gemeente Montfoort toekomstperspectief bieden aan gestopte agrariërs en hun vrijkomende bebouwing, daarmee aansluiten op de behoeften van de sector zelf en de kwaliteit van het buitengebied waarborgen?

Hoe maakte onze aanpak verschil?

Wij vinden het belangrijk dat het beleid aansluit op de behoeften van stoppende agrariërs. Daarom zorgen we ervoor dat we een goed beeld van de lokale sector krijgen en contact te leggen met de doelgroep. We durven kritisch te kijken naar het bestaande beleid en werkwijze van onze opdrachtgevers. En we bedenken creatieve oplossingsrichtingen om nieuw perspectief te bieden.