23 mei 2017

Challenge Design meets Local Government

Drie ideeën. Een app “Stack Je Money” die jongeren stimuleert om te sparen en beter met hun geld om te gaan. Logeeropvang en respijtzorg. Koppel mensen + tijdelijke zorg + thuis aan elkaar en je hebt ‘CareBnB’. GO! is een wijkgericht behandelprogramma gericht op leefstijlverandering van kinderen met ernstig overgewicht en hun ouders/gezin. 18 mei 2017 was de Challenge Design meets Local Government. Ontwerpers worden gekoppeld aan gemeenten om hun vaardigheden in te zetten bij de oplossing van lokale vraagstukken. Mooi initiatief van de VNG en de Dutch Design Foundation waaraan ik als jurylid en expert mijn bijdrage lever. Kijk voor het hele programma op https://www.initiate.nl/challenges/