29 augustus 2017

CO-CREATIE ALS VOORWAARDE

De gemeente Uden en Vastwas tekenden deze week een intentieovereenkomst. Hierin zijn de voorwaarden vastgelegd waaraan het definitieve plan voor de realisatie van 32 huurwoningen aan de Volkelseweg moet voldoen. De belangrijkste voorwaarde van de gemeente is dat de projectontwikkelaar de ontwikkeling voorbereidt in samenspraak met de omgeving. Het plan moet straks in de omgeving passen en waarbij de ontwikkelaar zoveel mogelijk rekening houdt met de mensen die nú al gebruik maken van het gebied, zoals inwoners en daar gevestigde ondernemers.

Een van de conclusies was dat co-creatie het beste werkt

In het gebied is de gemeente Uden bovendien vorig jaar een pilot gestart in het kader van een burgerparticipatieproject van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, onder de naam ‘democratic challenge’. In die pilot is samen met allerlei belanghebbenden in kaart gebracht hoe het beste kan worden samengewerkt bij nieuwe initiatieven in het gebied. Een van de conclusies was dat co-creatie het beste werkt. Dat wil zeggen: goed overleg tussen initiatiefnemers en huidige gebruikers. Met dit initiatief van Vastwas kan dat in praktijk worden gebracht en getoetst of het ook werkt zoals samen is bedacht.