9 december 2019

College Bernheze stemt in met plannen The Duke

Wij adviseren Businessclub The Duke voor de verbeteringen van in totaal vier holes. Dit doen we door het gesprek aan te gaan met de gemeente en heldere afspraken te maken. Daarnaast verzorgen wij de omgevingsdialoog en sturen we alle partijen aan zoals bijvoorbeeld het bestemmingsplanbureau. Ons doel is zorgen voor een soepel proces en het ontzorgen van onze opdrachtgever, die wil zich namelijk kunnen richten op de ‘normale’ gang van zaken. Eén van de eerste stappen is medewerking van de gemeente via een zogenaamd principeverzoek. Afgelopen week hebben wij bericht ontvangen dat het college van B&W van de gemeente Bernheze de plannen voorstelbaar vindt. Een belangrijke stap! Nu kunnen we echt aan de slag.