9 april 2019

Meedenken en meedoen aan het centrumplan voor Poeldijk

Voor de kern Poeldijk in de gemeente Westland stellen we een nieuw centrumplan op. Belangrijke input hiervoor is wat Poeldijkers van het centrum vinden en hoe zij over de toekomst van het centrum denken. Daarom worden er samen met het bureau Graswortel, dat gespecialiseerd is in participatietrajecten, verschillende activiteiten in en rond het centrum van Poeldijk georganiseerd. Hierbij proberen we zo veel mogelijk mensen te bereiken, zo is er een fotocafé voor ouderen georganiseerd en een speurtocht voor de jongste Poeldijkers.

Op 15 maart zijn we met verschillende groepen aan de hand van een routeboekje een rondje door het centrum gelopen en gaven Poeldijkers over een aantal thema’s hun mening. Uiteraard leidde dit ook op straat tot levendige discussies, bijvoorbeeld over groen, parkeren of de vraag of winkels geconcentreerd moeten worden in de Voorstraat.

Eind mei verwerken we de resultaten hiervan, samen met de bewoners en organisaties die actief zijn in het centrum, in een nieuw Omgevingsplan voor het centrum van Poeldijk!