5 oktober 2017

De combinatie Keystone en BPD scoort hoog op duurzaamheid

Vier partijen hebben een visie gepresenteerd op een nieuwe invulling van de Poortdijk en samenwerking met de gemeente IJsselstein om deze te bereiken. De combinatie van Keystone / BPD is als winnaar geselecteerd voor de verdere planontwikkeling. Hun aanbieding gaat zeer duidelijk in op het realiseren van een duurzame ontwikkeling, waarbij niet alleen een technische invulling aan duurzaamheid wordt gegeven, maar ook concepten over de toekomst van wonen en leven werden gepresenteerd. Deze combinatie voegde extra meerwaarde toe voor deze ontwikkeling.