21 april 2017

De Vaart erin?

In Linschoten zijn wij, Niek en Geert, voor de gemeente Montfoort aan de slag met de herontwikkeling van zalencentrum De Vaart en de naastgelegen sporthal. Dit vraagstuk speelt al meerdere jaren. De politieke en maatschappelijke betrokkenheid is groot. Er zijn verschillende ideeën en wensen en tegelijkertijd een beperkt budget. De gemeenteraad heeft in september 2016 een Programma van Eisen vastgesteld. Het is de bedoeling om hiermee de markt te benaderen.

BEECKK begeleidt dit traject. Het is zoeken naar een route die zoveel als mogelijk recht doet aan de verschillende belangen en tegelijkertijd ook past bij de financiële mogelijkheden. Uiteraard doen we dit in samenspraak met inwoners en de politiek. We streven ernaar dat voor de zomer hierover besluitvorming kan plaatsvinden. Wordt vervolgd!