25 april 2018

De weg van de meeste weerstand…

Als zelfstandige begon ik in 2013 met Wij de School. Het idee was om het onderwijs te innoveren van binnen naar buiten en van buiten naar binnen. Ik noemde het Sociale Onderwijsinnovatie met ICT als breekijzer. Ondanks mooie opdrachten en heel fijn werken met een mooie club mensen stelde het onderwijs mij toen teleur. De urgentie om te veranderen leek, hopelijk anders dan nu, nog niet groot genoeg bij het onderwijzend personeel. Er was nog een aantal horden te nemen. Bovendien werd ik altijd gezien als de externe adviseur, terwijl ik het participatief wilde doen, van onderaf haalde ik kennis op bij de teams en vertaalde dat naar het MT.

Bij toeval verlegde ik mijn focus naar het Sociaal Domein, waar bij Jeugdwerk, Wijkwerkers en Welzijnswerkers de urgentie veel groter lijkt om zelf te willen veranderen. Dan zet je samen makkelijker grote stappen naar slimmer samenwerken.

Vanuit mijn ervaring als coach en trainer van persoonlijk leiderschap (via trainingen van Stephen Covey) zorgen mijn Design thinking trajecten vaak ook voor een interne cultuurverandering. Mensen worden gezien, gehoord, zijn gelijkwaardig en leren transparanter te communiceren. Dat gaat niet zonder weerstand. Iedere stap die men zet is nodig om verder te komen. Zo creëer je een houding van vertrouwen waarop je verder kunt bouwen.

Want hoe kun je vanuit gelijkwaardigheid werken als je niet proactief bent? Hoe kun je controle loslaten op het resultaat en toch bereiken wat je wilt bereiken? Hoe kun je je kwetsbaarheid als kracht inzetten en moed ontwikkelen om daarin te blijven staan? Hoe kun je steeds weer mensen triggeren om anders te kijken zonder zelf blinde vlekken te ontwikkelen?

De bijvangst van dit soort trajecten is vaak veel groter dan men in eerste instantie ziet. Door meer bewustzijn te krijgen op het eigen belang en dat van de ander begrijpen mensen elkaar. Men ergert zich minder elkaar en er kunnen productievere gesprekken gevoerd worden.

Op 11 juni a.s. vindt in Utrecht de Sociale Top 2018 plaats. Op vijftig verschillende locaties (onder de Dom, in huiskamers, bij sportverenigingen, in kerken etc.) komen ruim 700 creatieve ondernemers, bestuurders, wetenschappers, vrijwilligers, professionals en andere voorlopers en dwarsdenkers samen om in gesprek te gaan over uitdagingen rondom zorg, onderwijs, wonen, werk, sport, cultuur, veiligheid en integratie. Binnen het Sociaal Domein zijn dit vrijwel allemaal grote uitdagingen, maar met het thema ‘grote uitdaging, kleine oplossingen’ worden deelnemers geïnspireerd deze ook met kleine maar bijzondere oplossingen aan te pakken.

De persoonlijke uitnodiging die ik heb gekregen van Minister Kajsa Ollongren vanwege mijn betrokkenheid in de afgelopen jaren maakt deze top voor mij extra bijzonder. Voor mij een bevestiging van jarenlang werken aan samen slim, waarbij ik verbindingen maak en met creativiteit samen kleine oplossingen met grote gevolgen creëer. Een geweldige impuls om me ook bij BEECKK Ruimtemakers verder in te zetten voor betere samenwerking tussen beleidsmakers en uitvoerders in het Sociaal Domein. Dus kom maar op met jullie vraagstukken in het Sociaal en Ruimtelijk Domein!