28 maart 2017

The Rural Summit

Op 22 en 23 maart 2017 organiseerde de Brabantse Kempen regio in samenwerking met het Intelligent Community Forum (www.intelligentcommunity.org) de Rural Summit 2017. Het ochtendprogramma was bij het Van der Valk hotel in Eindhoven. De Summit ging over de uitdagingen die rurale regio’s nu en in de toekomst tegen gaan komen, zoals de energietransitie, digital society, schaalvergroting in agrarische sector, bevolkingskrimp en vergrijzing. Deze ontwikkelingen hebben allemaal impact op de vitaliteit van het landelijk gebied: minder sociale voorzieningen, vrijkomende agrarische bedrijven, windmolens in het landschap en naast de kenmerkende agrarische functies meer diversiteit aan functies. De sprekers vroegen zich onder meer af hoe het landelijk gebied er in de toekomst uit komt te zien met alle nieuwe technieken en methodes (smart farming) voor landbouw en akkerbouw. Ook werd meermaals aangetoond dat toegang tot breedband in het landelijk gebied veel voordelen kent. Er werden ‘best practices’ getoond uit onder andere Zweden (aanleg breedbandinternet in volledig buitengebied), Duitsland (slimme digitale oplossingen) en Finland (meer verbinding tussen stad en platteland).

Tijdens het middagprogramma bij de Philips Fruittuin (http://www.philipsfruittuin.nl/) kregen we van eigenaar Carlos Faes uitleg over de totstandkoming van zijn multifunctionele fruittuin en werd onder andere een lezing gehouden over de energietransitie in het landelijk gebied. Dit is een ontwikkeling die volgens mij niet alleen op ons platteland enorme impact gaat hebben, maar op onze gehele ruimtelijke inrichting. Velden en alle daken vol met zonnecollectoren, windturbines als de nieuwe oriëntatiepunten in het landelijk gebied, varkensboeren die veranderen naar energieboeren en woningaansluitingen zonder gas. Het lijkt allemaal toekomstmuziek en ver weg, maar wij zijn ervan overtuigd dat we nu moeten nadenken over de ruimte van morgen, zowel in ons buitengebied als in onze steden.