21 februari 2018

Energietransitie als kans voor Metropoolregio Rotterdam Den Haag

In 2018 organiseren MRDH & DRIFT’s Transition Academy een reeks van zeven bijeenkomsten rondom het thema ‘Energietransitie als kans voor de bestaande stad’. De reeks startte in februari in het nieuwe gebouw van de metropoolregio met een inleidende sessie over mogelijke transitiepaden voor Rotterdam en de Metropoolregio. Lokale energieadviseurs (waaronder BEECKK) werden uitgenodigd om over die opgave van gedachten wisselen.

DRIFT gaf een boeiende presentatie over de transitieopgaves van een complexe systeemverandering zoals de energietransitie die leidt tot diepe metamorfoses qua cultuur, structuur en werkwijze. Ondertussen moeten wij schakelen van een gecentraliseerd fossiel model naar een gedecentraliseerd model van duurzame energie. Tijdens een transitie is het noodzakelijk ruimte te maken voor diversiteit en experimenten, maar ook een scherp inzicht in het systeem te houden.

Wat betreft Rotterdam is de uitdaging enorm, wij moeten van de huidige 2.7 Mt CO2 uitstoot naar 0 in 2050, waarbij de eerste grote stappen binnen tien jaar gezet moeten worden om de doelstelling van het Parijsakkoord te halen. Een groot deel van de uitstootvermindering, 1.8 Mt CO2, dient plaats te vinden binnen de gebouwde omgeving, een onderdeel van de energietransitie dat speciale aandacht vereist. De discussie na de presentatie ging over de potentiele oplossingen: all-electric, warmtenetten, geothermie, buurtinitiatieven, industriële ecologie en aangepaste subsidies en begeleiding voor particulieren.

Zowel de lijst van uitdagingen als oplossingen is lang. De workshop was nog een bevestiging dat de energietransitie een brede en integrale aanpak vereist. Dat past bij de benadering van BEECKK: om de energietransitie daadwerkelijk succesvol te maken, moet je tegelijk het ruimtelijke, technische, maatschappelijke, economische en bestuurlijke beleid aanpakken.