21 april 2021

Samenwerken voor De Bogerd

In de Udense woonwijk De Bogerd zijn 22 huizen gesloopt. Hier komen 40 nieuwe woningen voor terug. De gemeente Uden heeft samen met woningcorporatie Area afspraken gemaakt over het vervolg. Dit is vastgelegd in de anterieure overeenkomst.

Volgende stap is het planologisch mogelijk maken van deze ontwikkeling. Op naar een mooie woonplek voor senioren, alleenstaanden en starters!