Gebiedsregisseur Sonniuswijk

aanleiding

In de Omgevingsvisie van de gemeente Son en Breugel zijn ambities opgenomen voor het gebied Sonniuswijk, ten noorden van de kern Son. In deze visie is aangegeven dat het gebied Sonniuswijk in de toekomst transformeert naar een verwevingsgebied. Sonniuswijk gaat dus in transitie. Na een ontwerpend onderzoek en bijeenkomst voor de inwoners is besloten een gebiedsvisie te ontwikkelen en ter ondersteuning ook een gebiedsregisseur aan te stellen.

Belang

Er liggen veel initiatieven van bewoners en bedrijven in het gebied voor omschakeling naar een andere functie waar de gemeente nu geen reactie op kan geven. Veel initiatieven zijn afkomstig van stoppende agrariërs. De gemeente heeft een visie voor het gebied nodig om de verzoeken goed te kunnen beoordelen en perspectief te kunnen bieden. Er zijn ook andere opgaven, op het gebied van recreatie, waterconservering, natuurontwikkeling, duurzame energie en wonen die een plekje moeten krijgen.

Centrale vraag

Hoe vertalen we de ambities voor het gebied Sonniuswijk vanuit de omgevingsvisie naar een door het gebied gedragen gebiedsvisie en uitvoeringsprogramma?

Hoe maakt onze aanpak verschil?

Wij zorgen voor verbinding tussen de mensen in het gebied, gemeente en andere belanghebbenden. We zijn betrokken, benaderbaar en betrouwbaar en durven ook kritisch te zijn naar de partijen waar we mee werken.