27 november 2017

Groen licht voor hotel aan de Horst

De gemeente Loon op Zand is akkoord gegaan met verdere uitwerking voor de plannen voor een nieuw hotel bij de Efteling. Eerder dit jaar hebben wij namens Somerset Capital Partners hiervoor een principeverzoek ingediend. Inmiddels heeft het college in een ontwikkelkader de uitgangspunten voor deze hotelontwikkeling vastgesteld. De komende tijd wordt het ontwerp verder uitgewerkt en worden de voorbereidingen voor een nieuw bestemmingsplan doorgezet. Hiervan is de planning dat deze in de tweede helft van 2018 ter besluitvorming aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.