MRDH

Implementatie R-net Haaglanden Streek en Rotterdam Bus

Aanleiding

In de Bestuurscommissie Vervoersautoriteit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) is op 26 september 2018 het Projectplan R-net MRDH vastgesteld. Hierin is vastgelegd welke buslijnen worden getransformeerd naar R-net lijnen. Het gaat om twee buslijnen in de concessie (pakket van lijnen en dienstregelingen) Voorne-Putten Rozenburg en vier lijnen in de concessies Haaglanden Streek en Rotterdam Bus. Hiervoor moeten keuzes worden gemaakt over de uitvoering hiervan.

Belang

Om snelle en herkenbare OV-verbindingen in de regio te kunnen realiseren is een goede implementatie van R-net van belang. In de Kadernota OV van de MRDH, vastgesteld op 25 oktober 2017, wordt het belang van het R-net geschetst. De R-net verbindingen vormen de komende 10 jaar de ruggengraat van het openbaar vervoer in de Metropoolregio. De inwoners van de metropoolregio zijn uiteindelijk de eindgebruikers en een goed OV-netwerk is van belang om duurzaam en mobiel door de regio te kunnen verplaatsen.

Centrale vraag

Welke maatregelen en samenwerkingen zijn er nodig om tot een succesvolle implementatie te komen van de R-net productformule op de vier buslijnen?

Hoe maakte onze aanpak verschil?

Samen met de vervoersbedrijven en de gemeente zijn wij op verschillende plekken naar buiten gegaan. Met verkeerskundigen, uitvoerders en beheerder zochten we langs de route naar goede halteplaatsen, mogelijke obstakels en verbeterpunten voor de lijnvoering. Geen beslissingen maken op basis van tekeningen, kaarten en foto’s maar naar buiten gaan. We gebruiken zelf de buslijnen en gaan in de omgeving op zoek naar de beste oplossing!

Wat vindt de opdrachtgever?

De metropoolregio is blij met een duidelijke overzicht van acties die nodig zijn om tot een succesvolle implementatie van R-net te komen. Hiermee is de weg vrij voor een snelle en efficiënte realisatie van de R-net productformule op de vier buslijnen in de regio Haaglanden en Rotterdam Streek.