8 juni 2017

De Haagse Loper

Namens de gemeente Den Haag werken wij als projectleider aan de ‘Haagse Loper’. Doel van het project is een herinrichting van de openbare ruimte zodat de Loper de allure krijgt die bij een stadsentree hoort waar iedere dag duizenden mensen gebruik van maken. De Haagse Loper kent het Centraal Station als middelpunt en loopt vanaf het Spui tot aan de Theresiastraat. Afgelopen jaar is het deel aan de Turfmarkt van Lage Zand tot aan Wijnhaven uitgevoerd en is de Zwartebrug opgeknapt. Daarmee is een deel van de Loper, van de Zwartebrug tot aan Wijnhaven, opgeleverd. De inrichting van het Anna van Buerenplein aan de andere kant van het Centraal Station was eerder al afgerond. Verder is in de passage onder het vernieuwde ministeriële complex aan Rijnstraat 8 het openbaar gebied in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf opnieuw ingericht. Deze passage maakt onderdeel uit van de Loper, maar is eigendom van het Rijksvastgoedbedrijf. De uitvoering van de herinrichting laat nog te wensen over en momenteel wordt gekeken naar de mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren zodat ook deze locatie aansluit bij de uitstraling van de Haagse Loper.

Spuiplein / Wijnhaven
De komende periode wordt gestart met het uitwerken van de ontwerpen voor het gebied rondom het Spuiplein en Wijnhaven. Dit in nauwe samenhang met de realisatie van het onderwijs- en cultuurcomplex (OCC) en andere stakeholders in het gebied. In verband met de bouwplanning van het OCC en bijkomende logistiek wordt nog bepaald welke werkzaamheden wanneer uitgevoerd kunnen worden. Het inrichten van het openbaar gebied bij het Spuiplein zal naar verwachting in 2020 plaatsvinden.

De komende jaren wordt er nog hard gewerkt zodat ook de rest van de Loper dezelfde allure krijgt. De uitwerking en uitvoering krijgen in verschillende fasen vorm, afgestemd op de realisatie van gebouwen langs de Loper. Niet alleen de gemeente investeert namelijk de komende jaren in deze Stadsentree, ook gebouweigenaren, ondernemers en ontwikkelaars werken in dit gebied aan kwaliteitsverhoging. Zo ontstaat aan deze belangrijke entree een veelzijdig en intensief gebruikt centrumgebied, met vele functies en een bijzondere uitstraling door hoogwaardige architectuur en buitenruimte.