14 augustus 2018

Inwoners aan zet bij rotonde Hellouw

Al 10 jaar wordt er in Hellouw gesproken over een verkeersveilige oplossing voor de provinciale weg (de N830) door het dorp. Hoe worden noord en zuid verbonden en welke consequenties heeft dat voor het dorp? Kunnen automobilisten veilig de provinciale weg opdraaien en kunnen fietsers deze makkelijk oversteken? Afgelopen januari is er een ontwerp gepresenteerd, maar dit bleek meer tegen- dan voorstanders te kennen. Met een onbevredigd gevoel vertrokken bewoners, gemeente en provincie naar huis.

Mij is gevraagd om te kijken welke oplossing wel op steun van alle betrokkenen kan rekenen. Afgelopen woensdag is met hulp van Dorpsbelangen Hellouw en Provincie Gelderland een presentatie gegeven namens de gemeente Neerijnen. Daarbij kwamen de  randvoorwaarden, mogelijkheden en gevolgen van de verschillende aanpassingen aan het wegennet aan bod. Alle partijen beseffen zich dat er na zoveel jaren een gedragen keuze moet komen en dat daarbij concessies gedaan moeten worden.

De inwoners mogen nu aangeven welke oplossing hun voorkeur heeft en verder onderzocht moet worden. In augustus weten we meer!