Gemeente Cranendonck

Marktselectie De Neerlanden II

AANLEIDING

In de kern Maarheeze in de gemeente Cranendonck is er behoefte aan woningbouw voor verschillende doelgroepen. In 2017 is gestart met het opstellen van een gebiedsvisie voor de woonwijk Neerlanden II met als titel ‘De Kroon op Maarheeze’.  Hierin zijn huidige en toekomstige bewoners en belanghebbenden actief betrokken. De gemeente zet in op een duurzame en kwalitatieve invulling van de wijk met een dorpse sfeer. De gebiedsvisie is uitgewerkt naar een beeldkwaliteitsplan en een schetsboek voor de openbare ruimte. Het bestemmingsplan is in december 2020 vastgesteld.

BELANG

De gemeente Cranendonck heeft een aantal stappen in het proces van de gebiedsontwikkeling Neerlanden II  in Maarheeze zorgvuldig doorlopen. Het is nu van belang om via een juridische kloppende aanbestedingsprocedure de juiste marktpartij te selecteren voor de realisatie van ca. 80 tot 100 woningen én de openbare ruimte. Deze procedure dient te leiden tot een overeenkomst waarmee de gemeente Cranendonck duidelijke afspraken maakt met een marktpartij zodat ze exact weet wat ze wanneer en met welke kwaliteit krijgt opgeleverd.

CENTRALE VRAAG

Op welke wijze selecteert de gemeente Cranendonck een geschikte marktpartij voor de realisatie van het project Neerlanden II in Maarheeze, waarbij de kwaliteitsaspecten en de inschrijfprijs in een passende verhouding zijn meegenomen?

HOE MAAKTE ONZE AANPAK HET VERSCHIL?

Wij organiseren de complete aanbestedingsprocedure en adviseren de gemeente over de te maken keuzes. Via een selectiefase kunnen geïnteresseerde marktpartijen met de juiste ervaring zich aanmelden voor dit project. Uiteindelijk selecteren we vijf partijen die in de tweede fase van de procedure een concreet ontwerp, uitvoeringsplan én prijsopgave uitwerken. We dagen hierin marktpartijen uit om met een goed plan te komen dat past binnen de gemeentelijke ambities én financieel haalbaar is.

WAT VINDT DE OPDRACHTGEVER?

De opdrachtgever is erg tevreden over de gestructureerde manier waarop wij het proces van de marktselectie aanpakken. Dit doen we in nauwe samenwerking met de ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever, het projectteam van de gemeente en betrokken stakeholders waaronder woningcorporatie Wocom. Onze opdrachtgever waardeert onze inhoudelijke en juridische kennis en ervaring en onze strakke sturing op de projectplanning. We zetten in een prettige werksfeer met elkaar de juiste stappen om toe te werken naar het moment dat de schop in de grond kan in Maarheeze!