Gemeente Helmond

Bouw 30 huurappartementen op centrumlocatie

Aanleiding

De particuliere initiatiefnemer heeft een perceel aangekocht in het centrum van Helmond. De initiatiefnemer wil hier graag een appartementencomplex van 30 huurwoningen op realiseren. Dit moet planologisch mogelijk gemaakt worden. Vanaf 2018 zijn we betrokken om de planologische procedure te begeleiden.

Belang

Het belang van de initiatiefnemer is dat de bestemmingsplanprocedure soepel en snel verloopt. De bouw voorziet ook in de grote vraag naar appartementen in Helmond en de regio.

Centrale vraag

Kan het bestemmingsplan soepel en snel vastgesteld worden om de bouw van het appartementencomplex mogelijk te maken?

Hoe maakte onze aanpak verschil?

Wij zorgen ervoor dat de initiatiefnemer ontzorgd wordt en de procedure volgens planning verloopt. Dit doen wij door goed contact met de gemeente te onderhouden. Hierbij zorgen we ervoor dat het een samenwerking wordt tussen initiatiefnemer en gemeente. Zo voelt de gemeente ook de verantwoordelijkheid voor de planning en de succesvolle vaststelling van het bestemmingsplan.

Wat vindt de opdrachtgever?

De opdrachtgever vindt het fijn dat hij goed op de hoogte wordt gehouden van de bestemmingsplanprocedure en vindt dat zijn belangen (een soepele en snelle procedure) goed worden vertegenwoordigd door ons bij de gemeente.