2 maart 2021

Raad van de dorpsraad

Participatie is een belangrijk onderdeel bij ruimtelijke projecten. Het is namelijk de eindgebruiker waar we het voor doen! Binnen de gemeente Gemert-Bakel krijgt participatie en de omgevingsdialoog vorm via de verschillende dorpsraden.

Per kern is er een dorpsraad die het dorp vertegenwoordigd. In sommige gevallen stellen zij zelf ook bouwplannen op. Ze vormen een schakel tussen het dorp en de gemeente. Daarmee is het ook een handige gesprekspartner bij bouwplannen. Vandaar dat ik voor een bouwplan waar ik aan werk, ook de afstemming heb gezocht met de stuurgroep.

Op deze manier neem je de aandachtspunten en zorg vanuit de buurt mee in de verdere uitwerking van het plan. Zo anticipeer je op verwachte bezwaren, zodat bij de Omgevingsdialoog deze ondervangen zijn. Een prettige werkwijze. Mooi om te zien dat in Gemert-Bakel de invloed van het dorp op hoe hun leefomgeving eruit komt te zien, op deze manier groot is.

Ze lopen hiermee ook vooruit op de werkwijze binnen de nieuwe Omgevingswet. Deze stimuleert vroegtijdige inspraak en meer verantwoordelijkheid bij burgers zelf. De wet schrijft niet voor in welke vorm de participatie moet plaatsvinden. Misschien kan de Gemert-Bakelse wijze ook in andere gemeenten worden toegepast?