29 juni 2018

Radboud-studenten monitoren de natuurontwikkeling in de Beuningse Uiterwaarden

Namens de gemeente Beuningen en provincie Gelderland heb ik de afgelopen jaren gewerkt aan de herinrichting van de Beuningse Uiterwaarden. Dankzij de ingrepen is het gebied natuurlijker en veiliger geworden. Water wordt beter gebufferd en kan sneller doorstromen waardoor de kans op overstromingen minder wordt. Door het aankopen van agrarische gronden door de provincie zijn grotere delen van het gebied toegankelijker geworden voor publiek en kan de natuur weer zijn gang gaan.

Om te zien of de natuur zich ook daadwerkelijk zo ontwikkelt als vooraf gehoopt, wordt onderzoek uitgevoerd door biologiestudenten van de Radboud Universiteit. Jaarlijks monitoren zij de aanwezige flora en fauna in verschillende deelgebieden van de uiterwaarden zoals de poelen, dijken en zandige gronden. Voorafgaand aan het practicum heb ik in een gastcollege uitgelegd waarom het nodig was om de Beuningse Uiterwaarden anders in te richten.

“Koen vertelt met deskundigheid en enthousiasme over de wordingsgeschiedenis van de Beuningse Uiterwaarden zodat het gebied echt gaat leven voor de studenten. Ze zien ook voor het eerst wat er allemaal bij komt kijken om zo’n gebied voor verschillende doelstellingen in te richten. Bovendien krijgen ze met Koen als oud-student biologie ook een heel mooi voorbeeld waar je als ecoloog in terecht kan komen en hoe je kennis kan toepassen” aldus Hans de Kroon, hoogleraar Plantenecologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Vorig jaar zijn grote maatregelen getroffen en is het agrarisch gebruik teruggebracht. De totale herinrichting wordt pas dit jaar opgeleverd. Toch zijn de resultaten nu al langzaam zichtbaar. In totaal zijn dit jaar bij 50 opnames zo’n 150 verschillende plantensoorten aangetroffen waaronder een aantal pioniersoorten. Hopelijk blijft de natuur zich de komende jaren verder ontwikkelen.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van natuurontwikkeling of het waterveiliger maken van uw omgeving? Neem dan contact met mij op.