14 oktober 2021

Circulair wijkfestival Middelland

In de projecten bij BEECKK mag ik mij al inzetten voor duurzaamheid in de projecten, onder andere door het schrijven van een Transitievisie Warmte. Maar ook naast BEECKK vind ik het leuk om te werken aan een duurzame(ere) leefomgeving. Sinds maart ben ik aan de slag gegaan met het thema circulaire economie in de Rotterdamse wijk Middelland. Als inwoner van de wijk zet ik me samen met buurtgenoten en ondernemers in om Middelland de meest circulaire wijk van Rotterdam te maken.

Hoe een circulaire wijkaanpak er uit moet gaan zien, daar ben ik nog niet over uit. Na veel gesprekken met buurtgenoten, ondernemers en initiatiefnemers heb ik wel een goed beeld over wat de randvoorwaarden zijn voor Middelland. Daarnaast heb ik een circulair wijkfestival georganiseerd om de bewustwording rondom het thema circulaire economie te vergroten. Onze inzichten vanuit de wijk:

Verbinding: De verbinding in de wijk is een belangrijk uitgangspunt voor circulariteit. Als je elkaar kent wordt het namelijk makkelijker om met elkaar te ruilen en te delen. Een te kleine fiets wordt doorgegeven aan de buurkinderen en je stapt sneller naar elkaar toe voor gereedschap.
Plezier: Meedoen aan de circulaire economie moet niet moeilijk gemaakt worden of juist extra geld of tijd kosten. Meedoen als inwoner moet juist leuk zijn en vooral ook plezier opleveren. Dat kan zijn dat je blij wordt van het ruilen van spullen, samen koken, kleding repareren of sneaker cleaning. Belangrijk is dat inwoners op hun eigen manier een waardevolle bijdrage willen geven.
Dichtbij: In een circulaire wijk is het belangrijk dat er dichtbij mogelijkheden zijn voor circulair handelen. Een repair cafe voor het maken van kapotte apparatuur of een naaiatelier voor het (ver)maken van kleding. Grote afstanden vormen vaak een belemmering. Daarnaast is het belangrijk dat circulaire initiatieven goed zichtbaar zijn, zodat buurtgenoten ze makkelijker kunnen vinden.

Het circulair wijkfestival heeft Middelland veel gebracht; het heeft inwoners met elkaar in contact gebracht, er zijn nieuwe ideeën ontstaan en lopende initiatieven versterkt. Een zeer geslaagde eerste stap richting een circulaire wijk. Ik blijf ook in het vervolg betrokken bij de wijk Middelland en de circulaire economie.