19 juni 2018

Ruimte maken voor multifunctionele daken

In het eerste weekend van juni vond in Rotterdam het inmiddels beroemde festival Rotterdamse Dakendagen plaats. Behalve leuke tochten en onverwachte evenementen op de top van de stad was er ook tijd voor de professionals om informatie uit te wisselen over de kansen van het multifunctionele dak. Als kansenmaker was BEECKK er uiteraard bij.
Maar wat houdt het “Multifunctionele dak” in? En waarom vindt iedereen het zo leuk?

Er is een aantal dringende vraagstukken dat zich tegenwoordig in de stad afspeelt: energietransitie, gebrek aan ruimte, hevige regenval, krimp van de biodiversiteit. Voor elk vraagstuk kan een soort “kleurig” dak worden ingezet:
– Een blauw dak dient als waterbuffer om water tijdelijk te bergen (en te hergebruiken);
– Een rood dak biedt ruimte voor nieuwe activiteit (recreatie, horeca, wonen, kantoor);
– Een groen dak bestaat uit het aanleggen van een teelaardelaag die wordt gebruikt voor moestuin of recreatie, die ook voor de afkoeling van de stad en thermische isolatie zorgt;
– Een geel dak wekt energie op door de inzet van zonnepanelen. Ook door buurtinitiatieven: https://blijstroom.nl/
https://www.multifunctioneledaken.nl/

De ontwikkeling van daken heeft enkele uitdagingen zoals toegankelijkheid, zichtbaarheid, veiligheid, regelgeving. Maar dat biedt ook nieuwe kansen en nieuwe verdienmodellen.
Qua kosten, denk aan extra onderhoud, het aanpassen van de lift, de aanleg van organische stof of allerlei bouwmaatregelen.
Qua opbrengsten, denk aan energieopwekking, energiebesparing, subsidies voor de rioleringsbuffering van regenwater (of binnenkort belastingdifferentiatie?), horeca of… nieuwe vierkante meters! Niet te vergeten de maatschappelijke baten (klimaatbestendige stad, bestrijding van de hittestress, betere luchtkwaliteit).

Rotterdam werpt zich op als koploper van deze “New Frontier”. Daar zit een enorm potentieel qua platte dakenoppervlakte. De doelstelling is om 1 000 000 m2 multifunctionele daken aan te leggen. In grote steden die geconfronteerd worden met ruimtegebrek, extreme klimaatgebeurtenissen en energietransitie, wordt de inzet van de daken een onmisbare kans.
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/urban-roofs/

Hebt u er behoefte aan om dakenkansen te onderzoeken of het potentieel van uw vastgoed te verkennen? Hebt u al een project maar streeft u ernaar om een goed verdienmodel op te bouwen? BEECKK denkt graag mee om ruimte voor nieuwe ideeën te maken.