Max Peijnenburg

Creatiemaker

Als ruimdenkend persoon ga ik vaak verder dan anderen durven, altijd op zoek naar nieuwe perspectieven en mogelijkheden. Dankzij mijn creatieve achtergrond en ervaring als architect begrijp ik hoe het is om aan de andere kant van de tafel te zitten. Dit stelt me in staat om mijn kennis en vaardigheden op een innovatieve manier toe te passen bij de groeiende vraagstukken rondom bouwontwikkeling, de dynamische energietransitie en opkomende mobiliteitsvraagstukken.

Mijn sterke overtuiging is dat de toekomst van onze samenleving rust op een duurzame en leefbare omgeving voor wonen, werken en recreëren. Voor mij zijn samenwerken, betrokkenheid en onderling leren cruciale aspecten van het proces om dit te bereiken. Met een glimlach en optimisme werk ik graag samen om het gewenste resultaat te behalen.

06 23513293
max@beeckk.com
LINKEDIN