Voorne-Putten

Transformatie doelgroepenvervoer en OV Voorne-Putten

Aanleiding

Bij de aanbesteding van het WMO vervoer in Nissewaard ontstond het idee om vervoersstromen van verschillende doelgroepen te combineren. De vier regiogemeenten op Voorne-Putten (Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne) hebben de ambitie uitgesproken om te komen tot een fijnmaziger vervoersysteem dat alle doelgroepen integraal bedient. In 2017 ben ik hier aan het werk gegaan om dit aan te jagen.

Belang

De kosten voor speciaal doelgroepen vervoer zijn hoog en de bezetting van de bussen is laag. Dat geldt ook voor veel buslijnen. Kortom, veel bussen die half leeg achter elkaar aan rijden. Om de kosten te beperken hebben we onszelf de opgave gesteld om vervoersstromen te combineren. Daarbij is het van belang dat de kernen bereikbaar blijven en het betaalbaar is.

Centrale vraag

Hoe komen we in een kort tijdsbestek tot een zorgvuldige aanbesteding voor een dienst voor een kwetsbare doelgroep?

Hoe maakte mijn aanpak verschil?

Met creativiteit en nieuwgierigheid partijen aan elkaar verbinden. Zo ben ik in gesprek gegaan met een organisatie voor begeleid werken en dagbestedingsorganisatie. Hiermee stemde ik het woon-werk verkeer van medewerkers van de Welplaat en dagbesteding van cliënten van de Zuidwester op elkaar af. Uiteindelijke leidt dit tot een gezamenlijke opgave en oplossing.