4 juli 2023

De digital twin: SimCity voor volwassenen of de toekomst van ons werkveld?

Op vrijdag 23 juni vond in Den Bosch de Data Week NL 2023 plaats. De centrale thema’s waren data, mobiliteit en slimme steden. En natuurlijk stond hierbij in de paneldiscussie van experts en bestuurders het paradepaardje van beleidsmakers van de 21e eeuw centraal: de digital twin. Voor degene die er nog niet bekend mee is; de digital twin kan in dit verband het beste worden omschreven als de serieuze variant van het computerspel SimCity. Het droombeeld is dus een digitale kopie van een stad of gebied waar bijvoorbeeld effecten van een nieuwe weg op de doorstroming of hoogbouw op wind en schaduw direct zichtbaar worden.

De digital twin discussie

Dat klinkt ideaal natuurlijk en het is indrukwekkend wat er op dit moment al mogelijk is. Hoe fijn is het om een blik in de toekomst te kunnen werpen zodat we vanaf nu alleen maar de juiste keuzes maken? En de digital twin draagt ook bij aan de communicatie en transparantie tussen overheden en haar inwoners, is de belofte. Klinkt bijna te goed om waar te zijn.

En precies daar schuurt het met de realiteit. Ten eerste omdat we vooral twinnen wat we al weten en niet wat we nog niet weten. Ten tweede omdat het punt waarop de digital twin kwalitatief goed genoeg is om er op te vertrouwen niet objectief kan worden vastgesteld. De een vertrouwt nu eenmaal sneller op de techniek dan de ander. En waar de eerste persoon een digital twin erg bruikbaar vind om globale scenario’s te bespreken, wil de andere persoon juist inzicht in de kleinste details.

Hoe denken wij er bij BEECKK over?

Bij BEECKK geloven we zeker dat technologie zoals de digital twin vooruitgang brengt in ons werkveld. Wij bekijken de toepassing niet alleen vanuit de techniek, maar vooral hoe het gaat helpen als communicatiekanaal tussen vakspecialisten, bestuurders en inwoners. Als een extra hulpmiddel om uit te leggen hoe je tot een keuze bent gekomen bij een overheid die data en technologie steeds structureler een plek geeft in haar besluitvorming.

De ontwikkeling van de technologie zal ongetwijfeld doorgaan en tot verbazingwekkende resultaten leiden. Toch blijft onze leefomgeving mensenwerk en leiden keuzes altijd tot niet voorziene effecten. Dat is het lot van ons werk. Bij SimCity kon je altijd terug naar de situatie van vóór een ontwikkeling die anders uitpakte dan verwacht. Dat is in de echte wereld niet mogelijk en gaat zelfs de digital twin niet voor ons oplossen.