30 juni 2017

Uden gaat voor een nóg sterker centrum

De eerste stap in de visieontwikkeling voor de herontwikkeling van de vrijkomende locatie van brandweer en politie aan de Leeuweriksweg is de Nota van uitgangspunten. De Nota van uitgangspunten is op 14 juni 2017 vastgesteld door het college en op 26 juni besproken in de commissie Ruimte Economie Financiën. De nota is hier te downloaden.

Het ontwikkelingsgebied heeft de potentie om regionaal, maar zeker ook lokaal uit te groeien tot een unieke plek in de kern van Uden. De plek is van meerwaarde voor zowel de Udenaar als de bezoeker van Uden én (door de locatie grenzend aan het centrum) voor het functioneren van het centrum. Uden gaat voor een centrumondersteunende functie van het gebied, ofwel een ondersteunende functie die bijdraagt aan een nóg sterker centrum. Uden nodigt (markt)partijen uit om met ideeën te komen die passen bij deze ambitie.