8 februari 2018

Wie zichzelf en de ander kent zal alle veldslagen overwinnen!

HOE EINDHOVEN OUDERS EN JONGEREN SAMEN STERK VOOR WERK KRIJGT

Donderdag 8 februari was ik te gast bij Stichting ik Wil. Om het succes te vieren van fase 2 van het project Ouders en jongeren samen sterk voor werk. Wat een hartverwarmende avond was dat! Het was geweldig om te zien en te horen hoe een groep jongeren en ouders in hun kracht zijn gezet en nu zelf verder stappen zetten om anderen te gaan trainen. Ouders en jongeren samen sterk voor werk blijkt een sterk concept dat we graag verder in Eindhoven willen gaan uitrollen.

Het doel van dit echte bottom-up project? De toekomstkansen van jongeren verbeteren en de ouderbetrokkenheid bevorderen.

Twee jaar geleden wilden we tijdens het project Link2work040 (Dynamo Jeugdwerk) meer jongeren bereiken. Om hun achterstand op solliciteren en hun schoolkeuze te begeleiden is het belangrijk om hen te bereiken. Wat als we het via de ouders zouden proberen? Zou het lukken om ouders in hun kracht te zetten zodat zij hun kinderen beter konden ondersteunen? Samen met Gemeente Eindhoven, Stichting Ik Wil en PAOO Project Actieve Ouders en Onderwijs) maakten we een bottom-up plan voor Woensel-West. Het was een spannend experiment waarvan nu fase 2 is afgerond. En met succes!

In de eerste fase (juli 2016) werden via sleutelfiguren ouders en andere opvoeders van kwetsbare jongeren actief bevraagd. De resultaten van dat onderzoek werden gepresenteerd en in een brede groep voerden we gesprekken aan thematafels. Twee zaken vielen daar op: jonge werkzoekenden bleken erg onzeker te zijn, niet alleen over hun toekomst, maar vooral over zichzelf. Met een laag gevoel voor eigenwaarde en een klein netwerk was er vooral behoefte aan een ontmoetingsplek. Ouders wilden graag handvatten om hun kind te begeleiden. Stichting Ik Wil gaf hen de voeding en de ruimte om zichzelf terug te vinden.
Fase twee is nu (februari 2018) afgerond. Diverse workshops zijn georganiseerd om jongeren in hun kracht te zetten. Van samen koken tot creatieve workshops of discussieavonden, het resultaat was dat er veel succesvolle verbindingen met externe partijen werden gemaakt. Zo kwamen er nieuwe kansen voor jongeren en een groter netwerk.

Maar hoe help je een jongere of een ouder? Wat is er dan nodig? Een mindset verandering is het begin en dit werd via een training uitgerold. In twee maanden tijd zijn er 10 jongeren en 10 ouders 1 dag per week getraind om sterker in hun schoenen te gaan staan. Want, zo legde trainer Abkader Chrifi uit “diegene die zichzelf kent en de ander, zal alle veldslagen winnen”. De verhalen van de ouders spraken tot de verbeelding en waren hartverwarmend.

Een ouder leerde om minder te focussen op prestaties van haar kind en ging zich echt verdiepen in de vraag: ”Wat wil mijn kind nu? En hoe ziet hij zijn eigen toekomst?”.

Een alleenstaande moeder uit de jongerengroep herpakte zichzelf, ging een mbo en een hbo opleiding doen en geeft de training nu door aan 17 en 18 jarigen op het MBO. Vanuit de vraag “Wat gaan mijn kinderen straks meemaken in Nederland?” ontwikkelde een moeder zich steeds verder. “Ik noem mijn kind nu niet meer eigenwijs of pittig maar zie, dankzij de training, dat ze uniek is en vooral authentiek.” Bovendien hebben de deelnemers een perspectief naar werk omdat ze hun eigen trainingen in de wijken of op scholen gaan doorgeven.

Na afloop van de bijeenkomst vroeg ik me af waarom dit project zoveel succes heeft. De eigenheid van mensen zien maakt dit project uniek. Naar mijn idee komt het succes vooral doordat men op persoonlijke titel de wijk in is gegaan om te vragen waar de behoefte van de bewoners lagen. Van daaruit is er draagvlak en eigenaarschap gecreëerd. Er valt dus een wereld te winnen in het persoonlijk uitnodigen van inwoners, het aangaan van de dialoog en samen bouwen van oplossingen. En hoe zou het zijn als we heel lokaal in kleine groepen deze trainingen gaan doorgeven en we dit als een olievlek door heel Eindhoven kunnen gaan uitrollen. Want wie zichzelf en de ander kent…..