19 februari 2019

Inloopavond voor plan Hotelzone Horst in Kaatsheuvel

Namens Somerset Capital Partners hebben wij bij de gemeente Loon op Zand een principeverzoek ingediend voor een familiehotel met 500 kamers bij de Efteling. Daarop heeft het college van de gemeente positief gereageerd, in november 2017 gaf zij groen licht voor verdere uitwerking van de plannen.  Hiermee zijn wij verder aan de slag gegaan en is een voorontwerpbestemmingsplan opgesteld. Deze heeft in december 2018 en januari 2019 ter inzage gelegen. Voor het voorontwerpbestemmingsplan hebben we op 15 januari een inloopavond georganiseerd in Kaatsheuvel. Op deze inloopavond zijn veel omwonenden en andere belanghebbenden op af gekomen. Met de verschillende opmerkingen en reacties gaan we het plan verder uitwerken en optimaliseren om te komen tot een ontwerpbestemmingsplan.