10 oktober 2018

Woningbehoefte van Erp in beeld!

Afgelopen zomer is de nieuwe woonvisie van de gemeente Meierijstad vastgesteld. In het verlengde daarvan wil de gemeente ervoor zorgen dat het toekomstige (nieuwe) woningaanbod zo goed mogelijk aansluit op de woonwensen in de kernen van de gemeente. De gemeente heeft daarom iedere dorpsraad gevraagd om een avond te organiseren om de woningbehoefte per kern te organiseren.  Tijdens deze avond gaan verschillende groepen woningzoekenden in gesprek met ambtenaren van de gemeente. Starters, kopers, huurders en senioren worden uitgenodigd om zo te achterhalen wat de woningbehoeften zijn van deze groepen.

Op woensdag 9 oktober organiseerde de dorpsraad van Erp een bijeenkomst om de woningbehoefte in deze kern te peilen.  Namens de gemeente ben ik bij de avond aangesloten als gespreksleider. Bij mij aan tafel zaten mensen die op zoek zijn naar een nieuwe koopwoning. Door het enthousiasme van de deelnemende Erpenaren is er relevante informatie opgehaald. Een avond met veel positieve energie, die mij het vertrouwen gaf dat we met het nieuwe bestemmingsplan voor De Bolst goed kunnen aansluiten op de woningbehoefte van Erp!