14 januari 2021

Aan de slag rondom de N284

Aan de provinciale weg N284 die dwars door de Brabantse Kempen loopt, vindt vanaf 2023/2024 groot onderhoud plaats. De weg en omgeving worden aangepakt. In het door de provincie Noord-Brabant en de gemeenten Bladel en Reusel-De Mierden gekozen voorkeursalternatief zijn doorstroming, verkeersveiligheid en bereikbaarheid sleutelwoorden. Diverse kruispunten worden verbeterd, er komen twee extra fietstunnels, fietsroutes worden aangelegd, ov-haltes worden aangelegd of verplaatst en er komen maatregelen op het gebied van smart mobility. Voor het verbeteren van de N284 tussen Reusel – A67 is in totaal 40 miljoen euro gereserveerd.

In 2020 is het voorkeursalternatief voor de nieuwe inrichting van de N284 vastgesteld. De gemeenten Bladel en Reusel – De Mierden willen hierop doorpakken. De twee gemeenten hebben een aantal flankerende projecten die zij in relatie tot het werk aan de N284 willen aanpakken. Om dit in goede banen te leiden stellen Stijn en Etienne vanuit de organisaties een integraal projectplan op waarin advies wordt gegeven voor de aanpak, financiering, fasering én uitvoering van de flankerende projecten.

Om direct een goede start te maken zijn we gestart met een verkenning van het projectgebied met de fiets.