16 maart 2021

Digitaal meedenken over zonne- en windenergie!

De ABG-organisatie is, net als veel andere gemeenten, druk bezig met de uitwerking van de opgaven uit de Regionale Energiestrategieën (RES). Het Klimaatakkoord heeft alle regio’s samen de opgave gegeven om 35 TWh duurzame energie op te wekken voor 2030, de RES kijkt hoe dit regionaal kan worden uitgevoerd. In de gemeenten Gilze en Rijen, Alphen-Chaam en Baarle-Nassau denken we ook na of, en hoe, we een steentje bij kunnen dragen aan deze opgave. Hiervoor stellen we een handreiking voor de grootschalige opwek van zonne- en windenergie op. Nadenken over deze handreikingen doen we echter niet alleen. Zo betrekken we verschillende stakeholders en willen we graag horen wat inwoners vinden van de opwek van duurzame energie. Een duurzame toekomst maken we tenslotte samen!

Begin februari hebben we voor elk van de drie gemeente een digitale bijeenkomst voor inwoners georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten werden de mogelijkheden besproken voor de opwek van zonne- en windenergie. Zo keken we naar de landschappelijke inpassing, bespraken we innovatieve technieken en gaven we inwoners ruimte om aan te geven welke randvoorwaarden zij belangrijk vinden bij de opwek van grootschalige zonne- en windenergie. In totaal spraken we meer dan 200 inwoners, verdeeld over 3 avonden. We hebben veel informatie opgehaald, die nu gebruikt gaat worden om te komen tot een concept handreiking. Succesvolle bijeenkomsten dus! Toch kijken we er heel erg naar uit om de volgende bijeenkomsten weer op locatie te organiseren, dat blijft toch leuker.