Gemeente Schouwen-Duiveland

Aanpak wijkontwikkeling Poortambacht

De gemeente Schouwen-Duiveland wilde aan de slag met het versterken van de leefbaarheid in de wijk Poortambacht in Zierikzee.

Ons is gevraagd een bijdrage te leveren aan het opstarten van dit traject. Belangrijke opgave in deze eerste fase was het vormgeven van een aanpak en stappenplan voor de samenwerking met de wijkvereniging en partners als de corporatie en welzijnsinstellingen om tot een ontwikkelplan te komen.
In samenwerking met betrokken medewerkers van de gemeente hebben wij een plan van aanpak opgesteld. Hierin zijn de beoogde doelstellingen, resultaten en effecten benoemd evenals het proces (stappenplan) om die te realiseren. De aanpak is aangevuld met organisatorische aspecten zoals planning, samenwerkingspartners, budget en projectteam zodat een volledig projectplan ontstond. Vervolgens is de gemeente met de wijkvereniging en andere partners in gesprek gegaan om het plan aan te vullen met hun ideeën zodat een breed gedragen aanpak voor de wijkontwikkeling in Poortambacht tot stand kon komen.
Doelstelling is te komen tot een projectplan voor de wijkontwikkeling in Poortambacht.