Gemeente Etten-Leur

Wijkontwikkeling Etten-Leur

Aanleiding

De gemeente Etten-Leur werkt met wijkontwikkelingsplannen (WOP) aan de leefbaarheid in de wijken. In 2016 krijgen de wijken Centrum-West, Banakkers en Sanderbanken/De Grient een nieuw of geactualiseerd plan. Wij zijn gevraagd om voor deze wijken een nieuw/geactualiseerd plan op te stellen.

Belang

In een aantal wijken staat de leefbaarheid onder druk. Voor verouderde wijken is onderhoud nodig. Leefbaarheid wordt door veel aspecten bepaald en wordt ook nog eens verschillend ervaren. Een samenhangend plan met betrokkenheid van bewoners is nodig om verbetering van leefbaarheid voor elkaar te krijgen

Centrale vraag

Hoe komen we tot breed gedragen en evenwichtige plannen, waarbij we bovendien mensen activeren om mee te denken en te doen?

Hoe maakte mijn aanpak verschil?

Wij houden altijd voor ogen dat het opstellen van een wijkontwikkelingsplan geen doel op zich. Wij brengen een proces op gang om de leefbaarheid in de wijken samen met de bewoners nog sterker te maken.

In nauwe samenwerking met de wijkmanagers brengen we de wijken in beeld, kijken we naar de ambities voor de toekomst en maken we in co-creatie concrete kansen en initiatieven uit om de wijken sterker te maken. Hierbij geven we nadrukkelijk de mensen uit de wijk een rol. Alleen samen met hen komen we tot plannen waar betrokken mensen zich verantwoordelijk voor voelen.

Wat vond de opdrachtgever?

De opdrachtgever ziet de resultaten van ons werk. In de drie wijken is een groeiend netwerk van sleutelfiguren betrokken en worden al verschillende projecten opgezet en uitgevoerd. Zo zijn er meerdere buurtpreventieteams geformeerd en lopen er acties gericht op mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. En de ontwikkelplannen? Die worden in het 1e kwartaal van 2017 afgerond.