Gemeente Vught

Behandeling en advisering ruimtelijke plannen

Aanleiding

De bewoners van de gemeente Vught weten wat ze willen. Dat is ook te merken op het gemeentehuis. De werkvoorraad principeverzoeken en bestemmingsplanwijzigingen vanuit bewoners en ontwikkelaars groeit in 2020. Koen, Freek en Jurjen ondersteunen de gemeente in de verdere afhandeling van deze ruimtelijke plannen.

Belang

Vught streeft naar een snelle dienstverlening. Onze werkzaamheden dragen ertoe bij dat initiatiefnemers inhoudelijk verder worden geholpen met hun plannen. Zo helpen we de initiatiefnemers met het verwezenlijken van hun plannen.

Centrale vraag

Hoe kunnen we de plannen effectief en met een goede ruimtelijke ordening tot besluitvorming brengen?

Hoe maakt onze aanpak verschil?

We betrekken onze RO-collega’s en vakspecialisten bij de gemeente Vught intensief bij onze plannen. Met korte lijntjes en regelmatig afstemmen levert dit snel een beeld op van wat er speelt. Naast verbondenheid levert dit ook een gedegen ruimtelijk advies op.  Zo kunnen we leren van elkaars ervaringen en krijgen we snel een goed beeld van de uitdagingen per initiatief. Hierbij combineren we de verschillende adviezen van collega’s tot een integraal advies. Dit helpt het college om een gewogen besluit te nemen over de wenselijkheid van een plan.

Wat vindt de opdrachtgever?

Met onze snelle inzet zijn wij in staat om direct resultaten te boeken. In nauw overleg bekijken wij wat prioriteit heeft. Zo maken we doeltreffend stappen in het terugbrengen van de werkvoorraad.