9 oktober 2019

BEECKK met de K van kennis

Derdejaars studenten en internationale minorstudenten van The Hague University hebben de afgelopen periode veel geleerd over de energietransitie. Ze wilden meer weten over de ruimtelijke impact daarvan. Daarvoor hebben Hans en ik op maandag 7 oktober een gastcollege gegeven in het Engels met als onderwerp “Integrating Enerytransition into Spacial Development”.

Het was ónze kijk op de zaak, zeg maar “De blik van BEECKK” en dat leidde tot leuke discussies en goede ideeën. We vertelden ongeveer 50 studenten over de context van klimaatverandering en energietransitie en hoe die van invloed is op het dagelijks werken in projecten. Het Nederlandse heilige polderen en belangrijke draagvlak zijn hierbij natuurlijk van belang. Ambitie, realiteit, weerstand, betrokkenheid, sturing, luisteren, alle begrippen passeerden de revue.

Voor de internationale gasten gaf Hans een korte inleiding op de Nederlandse planningstraditie. De boodschap: het landelijk gebied biedt kansen voor de energietransitie, maar dan moet de strikte scheiding tussen stad en platteland worden losgelaten. Op die manier zien wij kans om de grote uitdagingen in het buitengebied (leegstand, verloedering, ondermijning, verschraling draagvlak voor voorzieningen) te combineren met de energietransitie.

Belangrijk om bij te kunnen dragen aan onderwijs. We ontvingen goede feedback van studenten. Mooie ervaring. Leuk om met betrokken derdejaars studenten van gedachten te wisselen.