20 mei 2017

E.den: Geen gebouw maar een leefomgeving

E.den is een alliantie van betrokken partners die samen een duurzame leefomgeving vormgeven waarin het ecologische, economische en sociale domein geïntegreerd worden. Deze worden vertaald naar een leefomgeving waarin duurzame waarden centraal staan en kunnen worden getest en ontwikkeld in een lerende gemeenschap. Als onderdeel van de E.den alliantie heb ik als concept- en programmamaker aan een plan voor de toekomst van Eindhoven gewerkt. Uitgangspunt daarbij was het verbinden van mens, natuur en duurzame, creatieve ontwikkeling in de stad.

De E.den alliantie is een samenwerking waarbij de kern bestaat uit Reinier van Abbe (projectontwikkeling), Architecten en|en (Architect), Studio Isis Boot (conceptontwikkeling), BEECKK Ruimtemakers (conceptontwikkeling).