4 juli 2018

Bestemmingsplan De Bolst in volle vaart

Het ontwerp bestemmingsplan voor het woningbouwproject De Bolst in Erp ligt ter inzage. Belanghebbenden kunnen het bestemmingsplan digitaal inzien, maar als extra service hebben we ook een inloopbijeenkomst georganiseerd zodat mensen face-to-face vragen kunnen stellen over het bestemmingsplan. Een goed bezochte middag met positieve energie. Op naar de vaststelling van het bestemmingsplan!