1 juli 2016

Opvang vluchtelingen

In de subregio Meierijstad, bestaande uit de gemeenten Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode ligt de opgave 314 vluchtelingen te huisvesten voor (langdurige) opvang. Hiervoor zijn twee locaties in beeld het MOB-complex Vlagheide in Schijndel en het Damianenklooster in Sint-Oedenrode.

Voor de locatie MOB-complex in Schijndel verzorgt BEECKK het projectmanagement. De eerste stap, een raadsbesluit over de instemming met het starten van een haalbaarheidsonderzoek voor de locatie, is op 30 juni met succes afgerond. Hieraan voorafgaand hebben we een inloopbijeenkomst georganiseerd voor de inwoners van Schijndel. Nu starten we in samenwerking met het COA het haalbaarheidsonderzoek, zodat aan het eind van dit jaar de gemeenteraad een besluit kan nemen over een definitieve locatie.

Bekijk dit project